+370 615 15777

Gamybinių pajėgumų vienoje didžiausių ir moderniausių medienos apdirbimo įmonių

UAB „Ekolignum“ įsteigta 2003 metais ir yra viena didžiausių ir moderniausių medienos apdirbimo įmonių šiaurės Lietuvoje, įgyvendina projektą „UAB "Ekolignum" gamybinių pajėgumų didinimas“ pagal Europos struktūrinių fondų priemonę „Regio potencialas LT“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0031).

Šiuo metu UAB „Ekolignum“ specializuojasi nestandartinių padėklų, uždegimo pagaliukų, malkų, įvairių dydžių ir tipų medinių vazonų, įvairių matmenų medinių dėžių, tvorų ir kitų džiovintų ir obliuotų medienos gaminių gamyboje.

Projekto įgyvendinimo poreikis išaugo, kai produkcijos eksporto valstybėse buvo priimti reikalavimai nuo 2020 m. draudžiantys įvežti medienos produktus su žieve. Kol kas užsakymai įgyvendinami uždegimo pagaliukus bei malkas nužievinant rankiniu būdu, tačiau toks procesas yra itin imlus laikui, ženkliai krenta darbo našumas, įmonė nėra pajėgi įgyvendinti visų prisiimtų įsipareigojimų klientams (dėl ribotų pajėgumų kai kurių užsakymų atsisakoma), todėl įsigyjamas katilas, medienos džiovykla bei žievinimo įrenginys leis didinti gamybos apimtis, augs darbo našumas atsisakius dalies rankinio, imlaus laikui, darbo, taip pat įranga teigiamai atsilieps ir atliekų mažėjimui, nes mediena bus apdirbama tikslingiau.

Projekto veiklos bus įgyvendinamos Akmenės r. Projekto rezultatas – išaugęs darbo našumas, produktų gamybos pajėgumai bei eksportas.

Bendra projekto išlaidų suma 329 575,46 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų skiriama 196 053,07, likusią dalį įmonė prisidės savo lėšomis.


UAB „Ekolignum“ – įmonė vykdanti pramoninę medienos apdirbimo veiklą, vykdo projektą „Saulės elektrinės įrengimas UAB Ekolignum“, projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02- 0028. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projektui įgyvendinti skirta iki 211.890 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato įrengti 300 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Tai investicijos į įrangą - alternatyvų atsinaujinantį šaltinį elektros energijai gauti, didele dalimi pakeičiant šiuo metu naudojamą iš elektros tinklų gaunamą energiją į atsinaujinančią saulės energiją. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui. Įrengta moderni elektros energijos gamybos įranga leis įmonei produkciją gaminti efektyviau ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek eksporto rinkose.

Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyto ilgalaikio tikslo – pramonės vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių efektyvumą, taupiau naudoti išteklius ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Šis projektas bus naudingas ne tik įmonei, bet ir visai šaliai, nes didės atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame energijos vartojimo balanse.

Projekto vykdymo pradžia: 2018-05-08.
Projekto vykdymo pabaiga: 2020-10-26.